ugn för härdnig av metallDet finns flera metoder för att bearbeta metall i själva härdningsmomentet som gör att stålet får rätt egenskaper och hållbarhet för sin tilltänkta applikation, och jag tänker gå igenom några av de vanligast förekommande.

Först ut har vi mjukglödgning som är en metod för att göra metallen mjukare inför kommande bearbetning (oftast då inom skärande bearbetning) som ger det lättare att arbeta med. En annan bearbetningsmetod är avspänningsglödgning som helt enkelt är till för att ta bort spänningar i materialet. Om det förekommer spänningar i materialet så finns risken att det går sönder.

Nitrering är nästa metod som skapar en stark yta genom att tillsätta kväve i så kallade nitrerugnar. Fördelen med denna metod är att den utförs i relativt låga temperaturer utan släckning som gör att stålet inte tappar sin form som är risken vid högre upphettning.

Sätthärdning är ytterligare en metod som innebär att härda ytan av en relativt mjuk stålkärna med kol i en ugn.

Vakuumhärdning är en miljövänlig härdningsprocess som genomförs i vakuumugnar.

Karbonitrering är en del av vanlig nitrering, men där kol tillförs för göra materialet mer härdbart.

Plasmanitrering är en av de mest miljövänliga nitreringsmetoderna och ger en mycket slät yta och starkt skydd mot korrosion.

Presshärdning är precis som det låter en metod som innebär att man härdar under en press.